Adventní čas

25.12.2013 13:06
 

O blížících se vánočních svátcích svědčí každým rokem v ZŠ a MŠ shon při přípravě programu pro návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci se pochlubili básničkami a písničkami, a vysloužili si sladkou odměnu. Hned odpoledne se řada z nich přišla podívat i s rodiči a prarodiči na „Rozsvěcení vánočního stromu“ v centru obce. Zde již druhým rokem po krátkém kulturním programu vyzdobili obecní vánoční strom připravenými ozdobami a odpočítali jeho rozsvícení.

Ve druhém adventním týdnu se uskutečnila ve škole „Vánoční besídka“. Letos, vzhledem k rozestavěnému kulturnímu sálu obecního úřadu, jsme pojali vánoční besídku netradičně. Každá třída si uspořádala své vlastní vánoční posezení. Problémy nastaly rodinám se sourozenci v různých třídách, ale skvěle to vyřešily rozdělením rodičů. Některé žáky doprovodili na besídku oba rodiče a společně strávili chvíle pohody. Ve třídách se zpívaly a hrály koledy, recitovaly básničky a také hrálo divadlo. Kromě toho měla každá třída připravený jiný program v podobě tvořivé dílny a společenských her. Rodiče prvňáčků tvořili z keramické hlíny, rodiče starších žáků vyráběli ozdoby na stromeček. Rodiny se utkali v soutěži „Vánoční riskuj“ nebo „Bingo“ a dokonce se udělovaly ceny pro vítěze. Doufáme, že toto předvánoční odpoledne zpříjemnilo rodinám adventní čas a přispělo k prohloubení dobrých vztahů mezi rodinami a školou.

Třetí týden adventní je pro děti a školáky ve znamení dárečků. Chvíle čekání dětem v MŠ Smilovice zpříjemnilo vystoupení žáků základní školy hrajících na klavír pod vedením p. Olszové a p. Wierzgoń. Zpívání u klavíru v mateřské škole se účastnili také žáci 1. ročníku a děti z kroužku Hry na flétnu, které se přidaly k vánočnímu muzicírování. Vánoční čekání bude korunováno pátečním předáváním dárečků mezi dětmi, ochutnáváním cukroví a odpoledne ve školní družině i „Čertovskou diskotékou“.

Chvíle odpočinku přinesou až vánoční prázdniny, které jsou letos opravdu dlouhé, šestnácti denní. Přejeme všem, aby načerpali novou sílu mezi bližními v kruhu rodinném a vykročili do nového roku správnou nohou tak, aby je čekaly jen samé pěkné zážitky.