Oznámení k zápisům do 1.třídy

20.03.2020 11:05

OZNÁMENÍ K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍDY


V souladu s opatřením ministra MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/2021 oznamuji, že zápisy na ZŠ Smilovice proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Proběhne pouze formální část zápisů:
Na webových stránkách školy v sekci "formuláře" jsou k dispozici tiskopisy pro zápis dítěte (žádost o přijetí do 1. ročníku, zápisní list, popř. žádost o odklad šk. docházky).

Tiskopisy zákonný zástupce předškoláka vytiskne, vyplní a podepíše, připojí prostou kopii rodného listu dítěte, případně doporučující stanovisko školského poradenského zařízení - PPP, SPC - a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

V termínu od 1. 4. do 9. 4. 2020 doručí do školy tímto způsobem:

1) datovou schránkou školy (ID datové schránky: 3y6mhkp)

2) elektronicky podepsané e-mailem (zssmilovice@centrum.cz), prostý sken podpisu nestačí!

3) poštou: ZŠ a MŠ Smilovice, Smilovice 164, 739 55

4) osobní doručení: v uzavřené obálce do poštovní schránky školy (na zábradlí u hlavního vchodu školy) nebo osobně ředitelce školy po telefonické domluvě (603 593 995)

 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne motivační část zápisů. Uspořádáme pro zákonné zástupce a předškoláky setkání ve škole se seznámením s prostředím školy, učiteli a vzdělávacím programem.

 

Ve Smilovicích, dne 20. 3. 2020                               Mgr. Jana Dybová, ředitelka školy