Provoz MŠ do konce školního roku

06.05.2020 12:00


POKYNY K PROVOZU MŠ SMILOVICE/ŘEKA V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 

 1. Při cestě do školky a ze školky se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).
 2. První den po příchodu do školky odevzdá doprovod dítěte podepsané "čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici ZDE
  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 3. Při příchodu k budově mateřské školky budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Provozní doba školky zůstává nezměněna, tj. od 6.30 hod. do 16 hod.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školky vstoupit.
 5. Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (pro předání a vyzvednutí dítěte ve vstupní chodbě).
 6. Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 7. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školky roušky v prostorách školky nemusí. Pro příchod a odchod ze školky budou děti nosit 2 ks roušek a sáček na jejich uložení (1 ks mají na sobě při příchodu do MŠ, 2 ks náhradní při poškození, navlhčení apod.).
 8. V každé třídě je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 5minut.
 9. Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány ve větší míře než obvykle v areálu MŠ. V areálu budou děti prostorově odděleny od žáků základní školy.
 10. Stravování dětí (svačiny, oběd) bude probíhat ve třídě.
 11. Před jídlem si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. Strava jim bude personálem donášena na místo při dodržování zvýšených bezpečnostních pravidel. Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou samy brát příbory.
 12. Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vzdělávání, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.