Školní kuchyně otevřena

09.04.2020 08:36

Od 14.4.2020 bude školní kuchyně vařit obědy pro cizí strávníky.

INFORMACE K VAŘENÍ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

 • Zahájení provozu školní jídelny pro cizí strávníky od 14. 4. 2020
 • Přihlášky obědů u vedoucí kuchyně (tel: 722 406 576)
 • Cena obědu 64,- Kč
 • Platba na konci měsíce podle počtu odebraných obědů
 • Jednorázovou platbou bankovním převodem - UPŘEDNOSTŇUJEME
 • Ve výjimečných případech – hotovostní platbou u vedoucí kuchyně
 • Vydávání jídel pouze do jídlonosičů!
 • Dodání označených jídlonosičů do výdejní nerezové skříně při vstupu do ŠJ do 8 hod.
 • Odběr jídlonosičů z výdejní nerezové skříně od 10.30 hod.
 • Upřednostňujeme 2 ks jídlonosičů na výměnu při odběru obědů
 • Maximální kapacita počtu uvařených obědů pro cizí strávníky stanovena na 40 ks/den. Pokud poptávka bude vyšší než stanovená kapacita, budou upřednostněni stávající cizí strávníci, senioři obce Smilovice, rodiny dětí navštěvující ZŠ a MŠ Smilovice.