Soutěž mikroregionu - Běh za vědomostmi a dovednostmi

11.10.2013 21:55

Dne 8. 10. 2013 jsme přivítali v areálu TJ Smilovice soutěžící žáky z okolních škol. Místo tradiční Minikopané jsme v soutěži Běh za vědomostmi a dovednostmi prověřili nejenom fyzickou zdatnost dětí, ale i jejich vědomosti z oblasti přírodovědy a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci,střelbě ze vzduchovky, uzlování a házení na cíl. Soutěžili žáci 1. až 5. ročníku a v průběhu soutěže museli prokázat také skupinovou spolupráci. Starší žáci museli přizpůsobit své tempo mladším.

Počasí se vydařilo a sportovní areál nabídl čekajícím závodníkům i povzbuzujícím žákům smilovické školy příjemné zázemí. Soutěžící byli odměněni pěknými cenami, které do soutěže věnovali: OÚ Řeka, fa Forbyt - manž. Nogolovi, Fa BEA - p. Bednarz, fa Dominosport - p. Martynek, fa RMGastro - p. Riedel D., manž. Kochovi. Občerstvení soutěžících finančně zajistil OÚ Smilovice. Všem sponzorům velice děkujeme.

Jsme rádi, že se našemu družstvu ve složení - Riedelová N., Martynková N., Kukucz R., Kozlová J., Paduch O. - podařilo získat zlaté medaile s nejvyšším počtem bodů i s nejrychlejším časem. Na 2. místě se umístila ZŠ K. Lhotka a 3. místo vybojovala ZŠ Třanovice.

Další fotografie najdete ve Fotogalerii