Ombudsman dětem

OMBUDSMAN (VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV) TI MŮŽE POMOCI NAPŘÍKLAD, KDYŽ
  • někdo s někým zachází hůř jen kvůli jeho věku, barvě pleti, zdraví, národnosti, náboženství nebo pohlaví
  • tvá rodina nemá dostatek peněz na tvé školní pomůcky, kroužek, školu v přírodě, lyžák nebo tábor
  • máš problém v kontaktu se svými rozvedenými rodiči
  • nepřijali tě do školy
  • v dětském domově se k tobě vychovatelé nebo ostatní děti nechovají dobře
  • sociální pracovnice nejedná správně
  • soudní řízení trvá dlouho
  • tvá reklamace na věc, která nefungovala, nebyla vyřízena
  • někdo odhazuje odpady, kam nemá, a úřad situaci neřeší
Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech, kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti, náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo máš problémy například v dětském domově.
Někdo z nás se ti ozve, jakmile to bude možné, nejpozději za 3 dny.