Poděkování mateřské školy Smilovice

Děkujeme Křesťanskému společenství Smilovice při SCEAV v Komorní Lhotce, za zprostředkování muzikálu Ztracená ovečka, který se uskutečnil ve spolupráci s Obcí Smilovice dne 29. 4. 2012 v sálu obecního úřadu. Organizátoři se rozhodli věnovat výtěžek z dobrovolného vstupného Základní a Mateřské škole Smilovice. Částka vstupného se vyšplhala na 15.500,-Kč a díky dalším sponzorským darům dosáhla konečných 17.000,-Kč. Za tuto částku jsme pořídili v červnu 2012 dětskou houpačku na školní zahradu ZŠ a MŠ.
Děkujeme všem z Křesťanského společenství Smilovice, zejména panu Petru Heliošovi, za zprostředkování projektu.
 
 
Díky finančnímu příspěvku 16.000,-Kč firmy Vesuvius Solar Crucible s.r.o., Třinec Konská, a příspěvku od ČPZP Ostrava 5.000,-Kč, jsme pořídili počátkem července 2011 na školní zahradu mateřské školy Smilovice šplhací věž se skluzavkou v celkové hodnotě 20.923,-Kč. Zatraktivnili jsme tak stávající vybavení školní zahrady a děti si mohou novou skluzavku vyzkoušet ihned po návratu z prázdnin. 
Děkujeme rodičům, p.Rakowskému a p.Nogové za zprostředkování spolupráce s fa Vesuvius Solar Crucible s.r.o a ČPZP Ostrava.
 
 
 
Ráda bych touto cestou také poděkovala fa STEELTEC CZ, s.r.o.Třinec Konská, za dětské rýče, lopaty a hrábě dětem do pískoviště v hodnotě 2.000,-, p. Nogolové R., za pořízení nových dětských ručníků 30 ks a dětských prostěradel 20 ks, tatínkovi p.Lasotovi P., za bezplatnou opravu zděné venkovní zídky budovy MŠ, p.Slepicovi, za pomoc při úklidu sklepa, p.Heliošovi za drobné opravy v MŠ a tatínkovi p.Paľo za odvoz sutin od MŠ. 
 
Velmi si ceníme ochoty všech rodičů a jejich vstřícného přístupu k jakékoliv pomoci pro mateřskou školu (sponzorství, drobné opravy v budově MŠ atd.)
 
Trpišovská Zlatuše, MŠ Smilovice