Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice (SRPŠ)

Při ZŠ Smilovice působí Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je zajištění kulturních a sportovních aktivit dětí a žáků ZŠ a MŠ Smilovice s elokovaným pracovištěm MŠ Řeka a podpůrných činností s tím souvisejících. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Organizace společenských akcí
2. Materiální a finanční pomoc škole a školkám

Na ustavující členské schůzi spolku dne 16.září 2014 byly schváleny stanovy spolku (viz menu Dokumenty).

Na členské schůzi dne 24. září 2020 byl zvolen výbor ve složení:

  • Předseda výboru: p. Hotová (kontakt: zuzana.hotova@gmail.com)
  • Pokladník: p. Muroňová
  • Člen výboru: p. Lukánková
  • Delegáti:  Barbora Hamrozi (MŠ Řeka),Janka Hipíková (MŠ Řeka), Kateřina Kabotová (MŠ Smilovice), Petra Chybidziurová (MŠ Smilovice), Pavlína Kotasová (1.roč.), Andrea Nosková (2.roč.), Markéta Kubičková (3.roč.), Vratislava Paluchová Němcová (4.roč.), Michaela Zuczková (5.roč.)

V menu Dokumenty také najdete zápisy ze schůzek.