Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice (SRPŠ)

Při ZŠ Smilovice působí Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je zajištění kulturních a sportovních aktivit dětí a žáků ZŠ a MŠ Smilovice s elokovaným pracovištěm MŠ Řeka a podpůrných činností s tím souvisejících. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Organizace společenských akcí
2. Materiální a finanční pomoc škole a školkám

Na ustavující členské schůzi spolku dne 16.září 2014 byly schváleny stanovy spolku (viz menu Dokumenty).

Na členské schůzi dne 23. září 2021 byl zvolen výbor ve složení:

  • Předseda výboru: p. Petra Chybidziurová (kontakt: )
  • Pokladník: p. Iva Pasrbková
  • Člen výboru: p. Andrea Nosková
  • Delegáti:  Martina Kissová (MŠ Řeka), Janka Hipíková (MŠ Řeka), Markéta Fiala (MŠ Smilovice), Marie Smilowská (MŠ Smilovice), Markéta Dybová (MŠ Smilovice), Veronika Zemánková (1. roč.), Pavlína Kotasová (2. roč.), Michaela Bromníková (3. roč.), Andrea Hradecká (4. roč.), Vratislava Paluchová Němcová (5. roč.)

V menu Dokumenty také najdete zápisy ze schůzek.