Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice (SRPŠ)

Při ZŠ Smilovice působí Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je zajištění kulturních a sportovních aktivit dětí a žáků ZŠ a MŠ Smilovice s elokovaným pracovištěm MŠ Řeka a podpůrných činností s tím souvisejících. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Organizace společenských akcí
2. Materiální a finanční pomoc škole a školkám

Na ustavující členské schůzi spolku dne 16.září 2014 byly schváleny stanovy spolku (viz menu Dokumenty).

Na členské schůzi dne 26. září 2018 byl zvolen výbor ve složení:

  • Předseda výboru: p. Hotová
  • Pokladník: p. Horňáková
  • Člen výboru: p. Lukánková
  • Delegáti: Gabriela Muroňová, Barbora Hamrozi, Kateřina Kabotová, Petra Chybidziurová, Andrea Nosková, Markéta Kubičková, Kohoutová Markéta, Michaela Zuczková, Pavlína Franková

V menu Dokumenty také najdete zápisy ze schůzek.