Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice (SRPŠ)

 

Při ZŠ Smilovice působí Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je zajištění kulturních a sportovních aktivit dětí a žáků ZŠ a MŠ Smilovice s elokovaným pracovištěm MŠ Řeka a podpůrných činností s tím souvisejících. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Organizace společenských akcí
2. Materiální a finanční pomoc škole a školkám

Na ustavující členské schůzi spolku dne 16.září 2014 byly schváleny stanovy spolku (viz menu Dokumenty).

Na členské schůzi dne 13. září 2023 byl zvolen výbor ve složení:

 • Předseda výboru: p. Markéta Dybová (tel.: 721 897 887)
 • Pokladník: p. Iva Pasrbková
 • Člen výboru: p. Andrea Nosková
 • Delegáti: 

  -delegát MŠ Řeka: Kissová Martina, Hipíková Jana, Bierská Iva

  -delegát MŠ Smilovice: Vratislava Paluchová, Kniezková Petra, Mrózková

  -delegát 1. ročníku: Fiala Markéta

  -delegát 2. ročníku: Hloušková Hana

  -delegát 3. ročníku: Zemánková Veronika

  -delegát 4. ročníku: Kotasová Pavlína

  -delegát 5. ročníku: Mackowská Lucie

V menu Dokumenty také najdete zápisy ze schůzek.