Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Smilovice je zřízena v souladu se Školským zákonem (561/2004 Sb.) - pravidla zřizování a členství určuje § 167, náplň práce školské rady pak popisuje § 168 uvedeného zákona (výňatek zákona s příslušnými paragrafy najdete v menu Dokumenty).

Složení školské rady:

za zřizovatele: Ing. Zuczková Michaela, Mgr. Wlosok Jan
za pedagogy: Mgr. Klimková Jana, Bc. Kavuloková Lenka
za rodiče: Ing. Beneš Jan, Ing. Paluch Robert

Zápisy z jednání Školské rady najdete v menu Dokumenty.