O nás

Základní škola a mateřská škola Smilovice tvoří od podzimu roku 2018 jeden komplex. Budova mateřské školy byla rozšířena v rámci projektu „Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích“ o novou třídu pro mladší děti a stavebním krčkem, ve kterém jsou zřízeny sklady pro školní kuchyni a vchod pro cizí strávníky, byla připojena k stávající budově ZŠ.Nová třída MŠ pro děti od 2 do 4 let byla zprovozněna od 1. 3. 2019. Je vybavena nábytkem a hračkami pro děti od dvou let. Má k dispozici sociální zázemí pro malé děti a personál, přípravnu jídla a novou šatnu dětí.Díky přístavbě základní školy a tělocvičny v rámci projektu „Rozšíření školy a přístavby tělocvičny ve Smilovicích“, která probíhala od podzimu 2018 do 31. 8. 2019, má budova základní školy k dispozici: 4 kmenové třídy, třídu pro školní družinu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, hudebnu, keramickou dílnu a novou tělocvičnu.Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, výškově stavitelným nábytkem, ale i čtenářskými kouty a odpočinkovou zónou pro relaxaci a herní činnost žáků.Jazyková učebna je vybavena moderní technologií pro komplexní výuku cizího jazyka. Učebna slouží rovněž pro výuku ostatních předmětů k procvičování učiva na výukovém SW či práci s komunikačními technologiemi při vyhledávání informací.
Počítačová učebna je vybavena mobilními mini notebooky v rámci projektu „Šablony II. Smilovice 2019-21“, které žáci mohou ve výuce používat jak v odborné učebně, tak při výuce v terénu.Všechny prostory školního komplexu jsou bezbariérové. Pro zdolání schodiště lidem na invalidním vozíku byl v rámci projektu pořízen schodolez (v budově ZŠ) a jezdící plošina (v budově MŠ).
Nová tělocvična o rozměrech 13 x 24 m má povrchovou úpravu elastickým polyuretanovým povrchem Stobigym. Lze ji využívat pro míčové hry (volejbal, nohejbal, florbal, mini fotbal), gymnastické cvičení (šplhací tyče, žebřiny, gymn. koza, gymn. můstek, gymn. švédské bedny, žíněnky, gymn. lavice) i zájmové aktivity žáků (taneční, pohybový, sportovní kroužek).
Objekt ZŠ a MŠ má k dispozici 2 parkoviště s 21 parkovacími místy (z toho 2 pro zdravotně postižené).

Záznamy: 1 - 4 ze 11
1 | 2 | 3 >>