Poděkování

04.09.2015 13:52

Během prázdnin se podařilo uskutečnit řadu oprav na budovách ZŠ a MŠ Smilovice i MŠ Řeka.Proto bych ráda touto cestou poděkovala osobám, které se na opravách podílely. V prvé řadě panu Paĺovi, který zajistil pokládku dlaždic ve vstupních chodbách MŠ Smilovice a zajistil dodání písku do pískovišť do obou mateřských škol. P. Folwarczny, p. Ondraczka a p. Dyba provedli odstranění staré tabule ze třídy. Ušetřili jsme tak finanční prostředky, které by si fakturovala firma zajišťující montáž tabule nové. Obec Řeka zajistila opravu osvětlení a záchodků v MŠ Řeka. Taktéž se postarala o úpravu školní zahrady. Z obecních finannčních prostředků na provoz školy byly pořízeny nové vstupní dveře do MŠ Smilovice a zádní vchodové dveře do ZŠ. Bezpečnost dětí v MŠ Smilovice je zajištěna novým videoelektro zámkem.Sponzorským darem od pana malíře Moszkoře jsou nové barvy vstupních fasád budov ve Smilovicích. Děkujeme též spolku SRPŠ, který ze získaných peněz poskytl naší organizaci dar ve výši 69 000 Kč. Za sponzorský dar p. Olszarové (cca 5 000 Kč) byly částečně pokryty náklady na pořízení herního prvku v MŠ Řeka. Zbývajícíéch (cca 55 000 Kč) byly zajjištěny z provozních prostředků.

Doufáme, že i v letošním školním roce bude spoupráce s vámi úspěšná a podaří se nám nadále zvelebovat prostředí, ve kterém vyrůstají vaše děti.