Soutěžíme ve sběru druhotných surovin

09.01.2017 15:36

Na podzim proběhla soutěž škol ve sběru papíru a PET lahví, kterou organizovala fa Nehlsen. Naše škola se zapojila ve sběru PET lahví. Na vyhodnocení dne 19.12.2016 ve sběrném dvoře v Třanovicích nás čekalo milé překvapení v podobě 1. místa s pěknou finanční odměnou. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a především bývalým žákům sourozencům Heliošovým. Každý sběrač byl oceněn sladkou odměnou.