Volby do školské rady

07.09.2020 08:11

Školská rada (ŠR) je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Přímou volbou se volí třetina členů ŠR (tj. 2 osoby), kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Volby do školské rady proběhnou dne 24. 9. 2020, v ZŠ Smilovice od 6:30 – 17 hod. (v odpoledních hodinách v rámci třídních schůzek)

Detaily v přiloženém dokumentu ZDE

Navrhovaní kandidáti:
Pavlína Kotasová
Jindřich Liszka
Robert Paluch