Organizace školního roku 2013/2014 v ZŠ Smilovice

29.,30.10. 2013 Podzimní prázdniny
21.12.2013 - 5.1.2014 Vánoční prázdniny
30.1.2014 Vysvědčení
31.1.2014 Pololetní prázdniny
24.2. - 2.3. 2014 Jarní prázdniny
17.,18.4.2014 Velikonoční prázdniny
27.6.2014 Vysvědčení, ukončení šk.roku
28.6. - 31.8.2014 Hlavní prázdniny
1.9.2014 Zahájení šk.roku 2014/2015