Historie Základní školy Smilovice


Bývalá budova školy tvz. Kotasovka

Vyučování v české základní škole ve Smilovicích bylo obnoveno po 2.SV - 4.6.1945 v budově staré školy s věžičkou. Řídícím se stal p.Fr. Kubala a byl jím až do r.1972. V budově byla česká i polská třída, a pro nedostatek prostoru se vyučovalo v české škole ve střídavém polodenním vyučování. Po celou dobu obyvatelé Smilovic usilovali o vystavení nové školy. Dočkali se teprve po požáru11.4.1963, kdy vyhořela stará škola, která sloužila dětem od r.1884.

Se stavbou nové školy bylo započato v září 1965 a o prázdninách 1966 byla dokončena. Šlo však pouze opět o jednu třídu, takže nakonec byla budova přestavěna na MŠ a vedle ní byla v r.1972 započata stavba nové moderní české a polské čtyřtřídní školy.


Budova MŠ (bývalá škola z r. 1965)

Projektovou dokumentaci školy vytvořil Stavoprojekt Ostrava. V září 1972 byla stavba vytyčena a již v říjnu byly vybudovány základy. Vedoucím stavby byl pověřen p. Fr. Kalfas. V listopadu byla postavena hrubá blokopanelová stavba. Na stavbě školy se pracovalo i v zimním období. Během půl roku byly vyzděny všechny příčky, vybetonovány a zaizolovány sklepy, zastřešena budova. V zaří 1973 provedli místní zedníci vnitřní omítku školy. (Mezi jinými pan R. a K. Bromkovi, J. Hečko, Bielesz, Lasota.) Řada prací byla provedena místními občany v rámci přijatých závazků.
O prázdninách 1974 byly provedeny vnitřní úpravy školy, bohužel se kvůli nedodělané elektrifikaci školu nepodařilo otevřít k 1.září. A tak teprve 18.listopadu 1974 byla nová budova slavnostně otevřena.


Budova ZŠ (otevřena r.1974)

V 1.poschodí byla ve dvou třídách umístěna česká školy. V přízemí se nacházela třída polské školy a ze zbývající třídy byla zřízena tělocvična, na kterou  při stavbě nebylo pamatováno. Dosavadní ředitel p. Fr. Kubala odešel do důchodu a na jeho místo byla pověřena vyučující paní Helena Smekalová. V 1. až 5. ročníku české školy bylo v tomto roce 39 dětí.

Následující šk. rok byla zrušena jednotřídní škola v Řece a žáci z Řeky se integrovali do naší nové školy. 70 dětí bylo vyučováno ve třech třídách. Ředitelem se stal ředitel školy v Řece pan Ginter Rottmann a byl jím, až do roku 1986. Pro děti byla zavedena školní družina, kterou vedla paní Lilie Pindurová z Řeky. Školnicí byla paní Marie Riedlová, uklizečkou paní Sabelová.

Od r. 1976 podle nového školského zákona byl ve Smilovicích zrušen 5. ročník. Do školy docházeli žáci od 1. až do 4. ročníku až do roku 1996, kdy byl pátý ročník zpět zařazen do 1. stupně ZŠ.

V r. 1981 byla převedena PZŠ do Hnojníka. Uvolněná třída byla předána šk.družině, která se dosud tísnila v malých prostorách kabinetu. Družina  fungovala až do r.1994. Znovu otevřena byla vroce 2005 a v roce 2013 bylo zřízeno druhé oddělení družiny. Obě oddělení neměly vlastní prostory a fungovaly v kmenových třídách.

Za čtyřicetipětiletou dobu existence české školy  se zde vystřídala řada pracovníků:

  • Pedagogů -p.řed. G. Rottmann, p. Karlická, p. Wojnarová, p. Baronová, p.řed. Sikorová, p. Mlčochová, p. Lišková, p. Bednáriková, p.řed. Karlíková, p. Walaská, p. Brzusková, p. Klosková, p. Činčalová, p. Kotasová, p. Molinová, p. Krupová, p. Kubeczková, p. Folwarczná, p. Hečková
  • Družinářek - p. Pindurová, p. Bromková, p. Barsonyová, p. Korbelová, p. Kubiczková K., p. Kubičková M., p. Štarchoňová, p. Kaszperová, p. Troszková, p. Recmanová, p. Šimik, p.Wlosoková, p. Kajzarová, p. Hečková, p. Filipcová
  • Zaměstnanců - p. Riedlová, p. Sabelová, p. Filipcová, p. Mikolajczaková, p. Krzyžanková, p. Kišová