Roční plán

Plán zájmového vzdělávání a činností ve školní družině 2017/2018

 

ZÁŘÍ              „SEZNAMUJEME SE“
 • seznamovací hry s dětmi z 1. ročníku, vytváření kamarádských vztahů s prvňáčky
 • seznámení dětí s plánem činností ŠD a vytvoření týdenního harmonogramu činností
 • seznamování nových žáků se školním prostředím
 • hry a soutěže v přírodě, v areálu ZŠ (školní zahrada, hřiště), vycházky do terénu a sběr přírodnin pro výtvarnou činnost
 • poznávání okolí školy
 • zahájení celoroční hry „Cesta kolem světa“

 

ŘÍJEN           „JE TU PODZIM“
 • sběr jablek ve školním sadu, sběr žaludů, kaštanů pro zimní krmení zvěře
 • návštěva Místní knihovny Smilovice 19. 10. – beseda o knize
 • Halloween – týden strašidel a duchů, výroba masek
 • výtvarné aktivity z přírodních materiálů
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa – Česká republika – moje vlast
 
LISTOPAD    „BAREVNÝ SVĚT“
 • výtvarná činnost s využitím přírodnin a zbarvených listů
 • dovednostní a pohybové soutěže
 • „Z pohádky do pohádky“ – čtení a malování pohádek, hádanky, dramatizace pohádek,  písničky z pohádek, soutěž
 • návštěva Místní knihovny Smilovice, 16. 11. – beseda o včelách
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa – Putování po Evropě
 
PROSINEC   „VÁNOČNÍ ČAS“
 • „S čerty nejsou žerty“ – zábavné odpoledne se soutěžemi
 • Adventní čas - čtení a povídání o svátečním čase, o tradicích, o významu Vánoc, o rodině a vztazích mezi lidmi
 • návštěva Vánoční výstavy v MŠ Řeka 7. 12.
 • návštěva Místní knihovny Smilovice -  14.12. pečení cukroví
 • vánoční besídka
 • poslech CD – vánoční koledy
 • Cesta kolem světa – Vánoce ve světě
 
LEDEN          „ZIMNÍ RADOVÁNKY“
 • pohybové aktivity na sněhu, soutěž „Stavíme sněhuláka“
 • pohybové hry a soutěže v tělocvičně, soutěž „Překonej sám sebe“
 • četba na pokračování
 • Městská knihovna Třinec 22. 1. – beseda v družině
 • Cesta kolem světa – Cesta do Severní Ameriky

 

ÚNOR            „VE ZDRAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH“
 • „Lidské tělo a zdraví“ – (informační technika – DVD, internet), kvízy, čtení a povídání o zdraví.
 • hry na sněhu – stavění iglů, bruslení
 • výtvarné aktivity – výroba karnevalové škrabošky
 • relaxace při hudbě, poslechu
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa – Cesta do Jižní Ameriky

 

BŘEZEN       „JARO ŤUKÁ NA DVEŘE“
 • jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin
 • výtvarné aktivity – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba školy, vyprávění o velikonočních zvycích
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • soutěživé a pohybové hry v tělocvičně či v okolí školy
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa – Cesta do Austrálie

 

DUBEN         „MOJE BYDLIŠTĚ“
 • jarní úklid v okolí školního areálu, úprava školní zahrady
 • návštěva Místní knihovny Smilovice 19. 4.
 • výtvarná soutěž ke „Dni Země“, malování na chodníku, tvoření s odpadových materiálů
 • „Malý hasič“ - hasičská soutěž, exkurze
 • dopravní výchova, příprava na cyklistickou sezónu, soutěž na koloběžkách
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa - Cesta do Asie

 

KVĚTEN       „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
 • pohybové hry a soutěže v areálu školy, budování netradičního obydlí
 • Den matek – vyrábění dárků maminkám, povídání o tom, co pro nás maminka znamená
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • četba na pokračování
 • Cesta kolem světa – Cesta do Afriky

 

ČERVEN       „PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI“
 • Den dětí
 • pohybové aktivity v přírodě (hry a soutěže)
 • vycházky do lesa, k vodě
 • loučení se spolužáky
 • vyhodnocení celoroční soutěže „Cesta kolem světa“