Roční plán

Plán zájmového vzdělávání a činností ve školní družině 2020/2021

 

1. oddělení (1.- 3.ročník) 

 

ZÁŘÍ              „Seznamujeme se“
 • seznámení dětí s plánem činností ŠD a vytvoření týdenního harmonogramu činností, celoroční hra "Rok v pohádkové zemi"
 • seznamování nových žáků se školním prostředím
 • hry a soutěže v přírodě, v areálu ZŠ (školní zahrada, hřiště), vycházky do terénu a sběr přírodnin pro výtvarnou činnost
 • Den české státnosti (28.9.)
 • celodružinová akce: projektový den - výlet do Archeoparku
 
ŘÍJEN           „Voňavý podzim“
 • Rok v pohádkové zemi - "O Sněhurce"
 • sběr žaludů a kaštanů pro zimní krmení zvěře
 • výtvarné aktivity z přírodních materiálů, výroba lampiónů, jablíčkový týden
 • státní svátek - vznik Československa (28.10.)
 • celodružinová akce: projektový den- kreativní odpoledne s výtvarnicí
 • Halloween – týden strašidel a duchů, výroba masek
 
LISTOPAD    „Barevný měsíc proměn“
 • Rok v pohádkové zemi - "O perníkové chaloupce"
 • výtvarné aktivity (stromy a keře, hejna ptáků)
 • dovednostní a pohybové soutěže
 • Státní svátek - den boje studentů za svobodu a demokracii (17.11.)
 • Dušičky - vzpomínky na své blízké
 • pečení a zdobení perníčků
 • celodružinová akce: pečení trubiček v Místní knihovně
 
PROSINEC   „Vánoční čas“
 • Rok v pohádkové zemi - "Tři oříšky pro Popelku"
 • výtvarní činnost - přání 3 oříšků, výroba vánočních dárečků
 • Adventní čas - čtení a povídání o svátečním čase, o tradicích, o významu Vánoc, o rodině a vztazích mezi lidmi
 • celodružinová akce: vánoční besídka, posezení u vánočního stromku
 
LEDEN          „Zimní radovánky“
 • Rok v pohádkové zemi - "O dvanácti měsíčkách"
 • zimní sportování a soutěže
 • pexesiáda - soutěž
 • celodružinová akce: soutěž "Stavíme totem ze sněhu"
 
ÚNOR            „Tady si odpočineme“
 • Rok v pohádkové zemi - "Knížka Ferdy mravence"
 • pohádkové činnosti - zavaž si tkaničku, bambule a střapec, provázkový náramek, skákači
 • pěstitelské práce
 • hry na sněhu – stavění iglů, bruslení
 • výtvarné aktivity – výroba karnevalové škrabošky
 • celodružinová akce: soutěž v deskových hrách mezi odděleními
 
BŘEZEN       „Jaro ťuká na dveře“
 • Rok v pohádkové zemi - "O červené Karkulce"
 • jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin
 • březen - měsíc knihy - má oblíbená kniha
 • výtvarné aktivity – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba školy, vyprávění o velikonočních zvycích
 • soutěživé a pohybové hry v tělocvičně či v okolí školy
 • celodružinová akce: velikonoční výtvarná soutěž, návštěva místní knihovny
 
DUBEN         „Šikovné ručičky“
 • Rok v pohádkové zemi - "Chytrá horákyně"
 • výtvarné činnosti - výroba a malba čarodějnice
 • Den Země (22.4.) - jarní úklid v okolí školního areálu
 • výtvarná soutěž ke „Dni Země“, malování na chodníku, tvoření s odpadových materiálů
 • celodružinová akce - dopravní výchova, příprava na cyklistickou sezónu, soutěž na koloběžkách
 
KVĚTEN       „Měsíc plný radostí“
 • Rok v pohádkové zemi - "O silném Kadubcovi"
 • Den matek – vyrábění dárků maminkám
 • Den slunce (3.5.) - výtvarné aktivity
 • celodružinová akce - návštěva místní knihovny
 
ČERVEN       „Prázdniny jsou za dveřmi“
 • Rok v pohádkové zemi - hodnocení hry a závěrečné reflexe
 • Den otců (17.6.) - dárek pro tátu
 • pohybové aktivity v přírodě (hry a soutěže)
 • vycházky do lesa, k vodě
 • celodružinové akce - loučení se spolužáky, Den dětí (1.6.) - hry a soutěže v přírodě
 

2. oddělení (4., 5.ročník) 
 

ZÁŘÍ          „SEZNAMUJEME SE“
 • seznámení dětí s plánem činností ŠD a vytvoření týdenního harmonogramu činností, družinové desatero
 • seznamování nových žáků se školním prostředím
 • hry a soutěže v přírodě, v areálu ZŠ (školní zahrada, hřiště)
 • výlet do Archeoparku
 • poznávání okolí školy
 
ŘÍJEN           „JE TU PODZIM“
 • sběr žaludů, kaštanů pro zimní krmení zvěře
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • Halloween – týden strašidel a duchů, výroba masek
 • výtvarné aktivity z přírodních materiálů
 • vlastní četba na pokračování
 
LISTOPAD    „BAREVNÝ SVĚT“
 • výtvarná činnost s využitím přírodnin a zbarvených listů
 • dovednostní a pohybové soutěže
 • návštěva Místní knihovny Smilovice - pečení trubiček
 • četba na pokračování
 
PROSINEC   „VÁNOČNÍ ČAS“
 • vyrábění vánočních dárečků
 • Adventní čas - čtení a povídání o svátečním čase, o tradicích, o významu Vánoc, o rodině a vztazích mezi lidmi
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • vánoční besídka, poslech CD – vánoční koledy
 • zábavné odpoledne se soutěžemi
 
LEDEN          „ZIMNÍ RADOVÁNKY“
 • pohybové aktivity na sněhu, soutěž „Stavíme sněhuláka“
 • pohybové hry a soutěže v tělocvičně, soutěž „Překonej sám sebe“
 • četba na pokračování
 • povídání o nevhodném chování - krádeže, lhaní, osočování

 

ÚNOR            „TADY SI ODPOČINEME“
 • soutěž v deskových hrách
 • hry na sněhu – stavění iglů, bruslení
 • výtvarné aktivity – výroba karnevalové škrabošky
 • relaxace při poslechu hudby
 • družinový karneval

 

BŘEZEN       „JARO ŤUKÁ NA DVEŘE“
 • jarní vycházky, pozorování jarní přírody, poznávání jarních rostlin
 • vyprávění o velikonočních zvycích
 • výtvarné aktivity – příprava na Velikonoce, výroba velikonočních dekorací a výzdoba
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • soutěživé a pohybové hry v tělocvičně či v okolí školy
 • velikonoční výtvarná soutěž

 

DUBEN         „MOJE BYDLIŠTĚ“
 • jarní úklid v okolí školního areálu, úprava školní zahrady
 • výtvarná soutěž ke „Dni Země“, malování na chodníku, tvoření s odpadových materiálů
 • dopravní výchova, příprava na cyklistickou sezónu, soutěž na koloběžkách
 • návštěva Místní knihovny Smilovice
 • četba na pokračování

 

KVĚTEN       „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
 • pohybové hry a soutěže v areálu školy, budování netradičního obydlí
 • Den matek – vyrábění dárků maminkám
 • návštěva Místní knihovny Smilovice

 

ČERVEN       „PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI“
 • Den dětí
 • pohybové aktivity v přírodě (hry a soutěže)
 • vycházky do lesa, k vodě
 • týden plný radosti - nejoblíbenější hry a soutěže
 • loučení se spolužáky