CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček spolu s kuchařkou připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje. A jinak to mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není.

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Vyhláška stanovuje dva základní požadavky.
  a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
  b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004 Sb., obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel.

Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Vyhláška č. 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, ryby, mléko, zelenina, luštěniny, tuky, cukry,...), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce.

Od 1. 9. 2015 nově vstoupila v platnost metodika „Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši“. Je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést ŠJ směrem nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. ND popisuje jaký pokrm a kolikrát za měsíc ho máme vařit. Např. 2 sladká jídla, 2 až 3 krát ryby, 4 krát bezmasé slané jídlo, 2 krát luštěniny, ke kterým již není třeba podávat uzeniny, vejce, ale spíše kombinovat se zeleninou … apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš.

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI (české školní inspekce) a KHS (krajská hygienická stanice), žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Někteří rodiče se ptají, jak je možné, že se v mateřské školce podávají uzeniny, některé druhy sýrů ( niva, hermelín,...) a pod. Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách č. 110/1997. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii.

Ještě znovu připomínáme: Nárok na dotovanou stravu má pouze dítě, které je v daný den ve škole/školce a první den jeho nepřítomnosti ve škole/školce. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného dítěte, a to nejpozději den předem do 13:30 hod. V případě, že na tyto dny nebude stravování dítěte odhlášeno, jedná se o nedotovanou stravu a strávník je povinen uhradit k ceně stravného režijní náklady.

Naše jídelna poskytuje dietní stravování od 4. 9. 2017.