Fotogalerie ZŠ Smilovice

Zápis do 1. ročníku

4. 4. 2024

Do školy přišlo 14 dětí z našich mateřských škol, aby se přihlásily k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

 

1 | 2 | 3 | 4 >>

Atletický trojboj

6. 6. 2023

Jako každý rok se nejlepší atleti naší školy účastní Atletického trojboje v rámci škol Povodí Stonávky a spřátelených škol se zahraničí. Letos jsme vybojovali celkové 5. místo z devíti. Domů jsme přivezli jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Děkujeme žákům za úspěšnou reprezentaci školy.

 

Ochutnávka mléčných výrobků

květen 2023

V rámci projektu "Mléko do škol" měli žáci možnost ochutnat různé druhy sýrů. Ochutnávku jsme spojili s pracovní činností a děti si samy připravily chutnou svačinku.

 

Projektové vyučování

květen 2023

Snažíme se propojit vzdělávání napříč vyučovacími předměty. V rámci učiva prvouky na téma Lidé a čas jsme s druháky uspořádali výstavku "Časy se mění". Čtvrťáci zase propojili dějepisné učivo vlastivědy s výtvarnou a pracovní činností v projektu "Návrat do historie".

 

Školní výlet

9. 5. 2023

Na školní výlet jsme vyrazili do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Prohlédli jsme si lázeňské město Teplice nad Bečvou a ochutnali minerální vodu i lázeňské oplatky. Vystoupali jsme k Hranické propasti. Autobus nás po té dopravil do Kopřivnice, kde jsme navštívili Muzeum Tatra Kopřivnice.

 

1 | 2 | 3 | 4 >>

Den Země - kanisterapie

24. 4. 2023

Ve školní družině měli děti možnost seznámit se s prací kanisterapeutických psů pod vedením jejich majitelů.

 

Den Země - Ukliďme Česko

24. 4. 2023

Škola se zapojila do akce Ukliďme Česko a v rámci Dne Země žáci posbírali ve své obci několik pytlů odpadu.

 

Den otevřených dveří a Velikonoční výstavka

5. 4. 2023

Před Velikonocemi žáci tvořili jak ve vyučování, tak ve školní družině, a připravili si pro návštěvníky Dne otevřených dveří krásnou prodejní výstavku.

 

1 | 2 | 3 >>

Zápisy do 1. ročníku

4. 4. 2023

Zápisy do 1. ročníku pro příští školní rok proběhly ve velikonočně vyzdobené škole. K zápisu se dostavilo 10 dětí z našich mateřských školek.Ukázaly, jak jsou připraveny na plnění školních úkolů. Šlo jim to velice dobře.

 

1 | 2 | 3 | 4 >>

Barevný minivolejbal - žlutý

31. 3. 2023

Šest vybraných hráčů 1. a 2. ročníku reprezentovalo školu na turnaji v barevném minivolejbalu v Hnojníku. Oliver Ch. a Viktor Sz. vybojovali 2. místo.

Všichni hráči se velice snažili a podali výborné výkony. Děkujeme p. Pasrbkové za pomoc při přepravě žáků.

 

Masopustní pochod a Karneval

21. 2. 2023

Tradiční masopustní pochod prošel Smilovicemi. Navštívili jsme 10 spolubčanů, včetně pana starosty, který nám předal "povolení" k průchodu obcí. Básničkami a písničkami jsme potěšili především starší spoluobčany. Jako odměnu jsme pro děti uspořádali v družině Karneval. Se zábavou nám pomohla také Denisa Galandžárová s tanečního klubu Happy Dance. Občerstvení a odměny pro děti přichystalo SRPŠ. Děkujeme především p. Kopcové za její ochotu.

 

1 | 2 | 3 >>

Lyžařský výcvik - SKI areál Bílá

30.1.- 2. 2. 2023

Po několika letech se podařilo uspořádat "dojížděcí" lyžařský výcvik pro zájemce tentokrát ve SKI areálu Bílá. Lyžování probíhalo v odpoledních hodinách v rámci školní družiny. Na závěr kurzu žáci absolvovali lyžařské závody za přítomnosti svých rodičů. Počasí nám přálo a kurz se líbil jak dětem, tak rodičům.

 

1 | 2 | 3 >>

Vánoční zpívání na schodech

22. 12. 2022

Pokračujeme v tradici společného koledování mateřinky a základní školy.

 

Vánoční dílny

20. 12. 2022

Vystoupení s andělskou tématikou pro rodiče a spoluobčany s multikulturním obsahem. Následovaly tvořivé dílny.

 

Beseda s myslivci - vyhodnocení sběru

8. 12. 2022

Žáci, kteří sbírali pro lesní zvěř žaludy a kaštany spolu se spolužáky ze školní družiny byli pozváni na mysliveckou chatu a dozvěděli se spoustu zajímavostí z činnosti mysliveckého spolku. Všichni sběrači byli odměněni sladkou odměnou a drobným dárkem. Letos jsme nasbírali asi 150 kg lesních plodů. Nejlepším sběračem se stal Matyáš Kisza.

 

Mikulášská nadílka

6. 12. 2022

Školu navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Osobně se setkal s prvňáky a druháky. Starším dětem nechal alespoň mikulášské dárečky.

 

Beseda - Sorbon - program o chování se ke zvířatům

22. 11. 2022

Do školy zavítal psí kamarád Sorbon, který učil děti z obou MŠ a žáky ZŠ, jak se mají chovat ke zvířatům a k sobě navzájem.

 

Lampiónový průvod - akce SRPŠ

4. 11. 2022

Lampiónový průvod se letos povedl. SRPŠ připravilo pro účastníky také překvapení v podobě ohňostrojové show.

Drakiáda

25. 10. 2022

Na letošním 7. ročníku Drakiády se sešlo přes 70 dětí obou mateřských školek a naší základní školy. Počasí nám přálo, dokonce foukal i vítr, takže draci lítali opravdu vysoko. Mohli jsme tedy vyhlásit nejvýše vyletícího a nejdéle letícího draka v několika kategoriích. Všechny děti potěšil malý dáreček a sladkost za účast. Děkujeme panu Seberovi za sponzorskou podporu této akce.

Barevný minivolejbal - oranžový

20. 10. 2022

V letošním školním roce jsme zorganizovali ve spolupráci okresním volejbalovým svazem v naší tělocvičně další stupeň barevného minivolejbalu. Tentokrát pro žáky 3. ročníku. Do Smilovic se sjeli třeťáci z mikroregionálních škol. 30 dětí předvedlo velké bojové nasazení. V závěru turnaje byly vyhodnoceny jednotlivá družstva i školy. Na 1. místě se umístila škola z Komorní Lhotky, na 2. místě naši žáci, na 3. místě skončili žáci ZŠ Ropice. Děkujeme sponzorům (fa  Riedel 2001 s.r.o., p. Kubala, obec Řeky, fa Marlenka distribuce s.r.o., fa Godulanka) za finanční zajištění soutěže.

Barevný minivolejbal

2. 6. 2022

Šest žáků 1. a 2. ročníku reprezentovalo školu na 2. turnaji barevného minivolejbalu. Děti zabojovaly a opět jsme skončili jako škola na 1. místě.

Den rodin

13. 5. 2022

Po covidové přestávce jsme obnovili tradici oslavy Dne rodin. Tentokrát společným výšlapem na Godulu spojeným s opékáním párků a dětskými soutěžemi.

Velikonoční projekt - 5. ročník

11.-13. 4. 2022

Výuku trochu jinak ve velikonočním duchu si vyzkoušeli žáci 5. ročníku pod vedením tř. učitelky Mgr. J. Klimkové.

Zpívání pro radost

7. 4. 2022

Po několika letech jsme obnovili školní kolo pěvecké soutěže.

Zápis do 1. ročníku

6. 4. 2022

Po dvouletém zápisu "na dálku" jsme konečně ve škole přívítali budoucí prvňáčky u zápisů do 1. ročníku. Předškoláci zvládli úkoly z matematiky, prostorové orientace, sluchového, zrakového vnímaní a grafomotoriky výborně.

Masopustní průvod a karneval

1. 3. 2022

Po přípravném masopustním týdnu, kdy si žáci vyráběli v družině a pracovních činnostech masky, a kdy se učili masopustní básničky a písničky, jsme vyrazili na masopustní průvod. Vyžádali jsme si povolení u starosty obce, a pak jsme navštívili některé spoluobčany, abychom jim popřáli hodně zdraví a bohatou úrodu v tomto roce. Odpoledne pak probíhal dětský karneval.

Turnaj v barevném minivolejbalu

28. 1. 2022

Vybraní žáci 1. a 2. ročníku jeli reprezentovat naši školu do Hnojníka na turnaj v barevném minivolejbale. V soutěži dvojic vyhráli  dvě první místa a domů přivezli celkové 1. místo mezi školami. Šikulky!!

Pracovní činnosti 5. ročníku

jaro 2021

Žáci 5. ročníku na jaře vyráběli ptačí budky. Pro své nástupce vysadili ovocné stromy. Snad se na nich urodí brzo hezké ovoce.

Pěstitelské práce

červen 2021

Žáci 4. ročníku se zapojili do projektu "Komu se nelení, tomu se zelení" a v rámci pracovních činností nejprve smontovali dřevěné vyvýšené záhony. Pak do nich navozili zeminu a nakonec vyseli zeleninu. Projekt byl hrazen z projektu MAP Třinec.

Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů

18. prosince 2020

Žáci během podzimu nasbírali celkem 731 kg lesních plodů, které poslouží k zimnímu krmení zvěře mysliveckému sdružení Smilovice-Řeka. Před vánočními prázdninami byli malí sběrači odměněni dárky. 1. místo ve sběru získala s 294 kg nasbíraných žaludů a kaštanů žákyně Ellen Liszková.

Projektový den s kreativním tvořením

říjen, prosinec 2020

Školu navštívily výtvarnice p. Mgr. Martinková, která s dětmi malovala na keramiku, a p. Kotasová, která naučila děti vytvářet drobné ozdoby z korálků.

Projektový den v Rožnově pod Radhoštěm

10. září 2020

Na podzim jsme absolvovali odložený výlet do Skanzenu v Rožnově a do ranče Bučiska.

Den Země - individuální

duben 2020

I přesto, že žáci neměli možnost chodit do školy, podařilo se jim i letos pomoci přírodě a oslavit tak Den Země.

Ozdravný pobyt v Žiaru

9.- 13.3.2020

Na ozdravný pobyt organizovaný TŽ Třinec vyrazilo 10 čtvrťáků a 3 třeťačky (jako náhradnice). Původně 10-ti denní pobyt byl kvůli nouzovému stavu ČR zkrácen na 5 dní. Ale i tak si děti užily krásnou Tatranskou přírodu.

1 | 2 | 3 >>

Vánoční besídka

19.12.2019

Žáci si pro své rodiče k Vánocům připravili vánoční besídku s básničkami a písničkami se zimní tématikou, pořekadly, scénkami a vánočními koledami.

1 | 2 | 3 >>

Turnaj v minikopané

15.11.2019

Již po 13. naše škola organizovala pro školy mikroregionu turnaj v minikopané. Letos poprvé v nové tělocvičně školy.Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali 1. místo.

Den otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu tělocvičny

17.10.2019

Celý den od 8 do 16 hod. měli občané možnost prohlédnout si objekt základní školy s přístavbou a tělocvičnou a rovněž obě třídy mateřské školy. Příchozí navštívili i výuku v jednotlivých třídách. V odpoledních hodinách pak proběhlo oficiální zahájení provozu tělocvičny s pozvanými hosty a kulturním programem našich žáků.

Drakiáda

11.10.2019

Tradiční podzimní setkání dětí, rodičů a veřejnosti při pouštění draků proběhlo na hřišti SC Smilovice a letos nám opravdu přálo počasí.

Ukázka dravých ptáků

25.9.2019

V rámci environmentální výchovy děti z obou MŠ a žáci ZŠ shlédli ukázku dravých ptáků a vyslechli si spoustu zajímavostí o dravcích. Někteří si také dravce pohladili nebo si dokonce vyzkoušeli udržet na ruce nebo hlavě.

Zápis do 1. ročníku

24.4.2019

V příštím školním roce zasedne do lavic v 1. ročníku spoustu šikovných kluků a holek z našich mateřských škol. Při zápisu prokázali, že jim jde jak matematika, tak vyprávění pohádek či rytmizace a orientace v prostoru.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Masopustní průvod

5.3.2019

Letos jsme opět vyšli v maskách do okolí školy, abychom spoluobčanům připomněli, že se blíží doba postu a rozjímání v předvelikonočním čase. Abychom si užili veselí, uspořádili jsme také karneval, na kterém se děti předvedly v maskách a zasoutěžily si.

1 | 2 | 3 >>

Starší fotografie

Fotografie ZŠ Smilovice (především starší fotky) najdete na facebooku:

https://www.facebook.com/ZSSmilovice