Zájmové kroužky 2021/2022

Výtvarný kroužek

vyučující: Mgr. Natálie Walková
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (1. a 2.r. sudý týden, 3.- 5.r. lichý týden)
obsah: výtvarné aktivity, práce s různými materiály, příprava drobných dárků k různým příležitostem
 

Sportovní kroužek

vyučující: Pavlína Kotasová
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (3.- 5.r. sudý týden, 1. a 2.r. lichý týden)
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Počítačový kroužek

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: úterý 13.00 -13.45 - (2. - 4.ročník)
obsah: základy práce na PC, práce v textovém editoru, úprava obrázků, vyledávání informací a jejich zpracování, vytváření projektů

  

Taneční kroužek

vyučující: taneční oddíl HAPPY DANCE - Denisa Galandžárová
termín: úterý 13.15 - 14.00
obsah: Rozvíjení pohybového nadání žáků. Tanečky na moderní písničky. Přípravana na vystoupení "Happydanceshow".
Cena: 300 Kč/na měsíc (platba pololetně)
 

Katolické náboženství

vyučující: p. Kazimierz Plachta
termín: úterý 13.30 -14.15 hod.(1. - 5. ročník)

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 300 Kč/na žáka za pololetí !při počtu 10 účastníků úhrada z projektu OKaP MSK!

Angličtina hrou (1. a 2.ročník)

vyučující: p. Godulová Bohdana
termín: středa 12.45 -13.30 hod.(1.ročník), 13.30 - 14.15 (2.ročník)
obsah: Seznámení se s cizím jzykem, výslovností. Hravou formou nácvik slovíček a základních frází.
Cena: min. 600 Kč/na pololetí - dle počtu přihlášených žáků
 

Evangelické náboženství

vyučující: p. Daniela Niemczyková
termín: středa 13.00 -13.45 hod.(1. - 5. ročník)
 

Čtenářský klub

vyučující: Mgr. Jana Molinová (4. a 5.r.), Szturcová Karina DiS (2. a 3.r.)
termín: čtvrtek 13.00-14.30 (2. - 5. ročník)
obsah: Seznamování se s dětskou beletrií, práce s knihou, tvořivé psaní, dramatizace textu. Vedení dětí ke čtenářství. Rozvoj čtenářské gramotnosti. 2x ročně nocování ve škole. Nejlepší čtenáři odměněni výletem.
Hrazeno z EU dotace- Šablony II

Hra na flétnu

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: čtvrtek 12.30 - 13.00 (1.-3.ročník)
obsah: Výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky. Nácvik hry s doprovodem, dvojhlasu, kánonu. Příprava k veřejným vystoupením.