Zájmové kroužky 2023/2024

Keramický kroužek

vyučující: Bc. Karina Szturcová DiS.
termín: pondělí 13.00 - 14.30 pro 2.- 5. ročník (sudý týden - mladší, lichý týden - starší)
obsah: práce s keramickou hlínou, výroba drobných dárků, výrobky na školní výstavku.
výběr: 500,-/pololetí na výtvarné potřeby
 

Počítačový kroužek

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: pondělí 13.00 -13.45  pro 2.- 4. ročník (sudý týden - 2.odd.ŠD, lichý týden - 1.odd.ŠD)
obsah: základy práce na PC, práce v textovém editoru, úprava obrázků, vyledávání informací a jejich zpracování, vytváření projektů
výběr: 50,-/rok

Hra na flétnu

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: úterý 13.00 -13.45  
obsah: základy hry na zobcovou flétnu, příprava žáků k veřejným vystoupením
výběr: 20,-/rok  na kopírování notového materiálu
 

  

Taneční kroužek

vyučující: taneční klub Galandžárová s.r.o. - Denisa Galandžárová
termín: úterý 13.15 - 14.00
obsah: Rozvíjení pohybového nadání žáků. Tanečky na moderní písničky. Přípravana na vystoupení.
Cena: 375 Kč/měs. (platba pololetně)
Přihlášky a více informací na: www.greatdance.cz

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 300 Kč/na žáka za pololetí !při počtu 10 účastníků úhrada z projektu OKaP MSK!

Výtvarný kroužek

vyučující: Mgr. Natálie Walková
termín: středa 13.00 - 14.00 (sudý týden, lichý týden - upřesní vyučující)
obsah: výtvarné aktivity, práce s různými materiály, příprava drobných dárků k různým příležitostem
výběr: 200,-/pololetí na výtvarné potřeby
 

Náboženství evangelické

vyučující: p. Niemczykova D.
termín: středa 13.00 -13.45 hod.
 

Logohrátky

vyučující: p. Kotasová Pavlína
termín: středa 12.15 -12.45 hod. (vybraní žáci)
obsah: Logopedické procvičování mluvidel a výslovnosti hravou formou
 

Sportovní kroužek

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: čtvrtek 13.00 - 13.45 - každý týden
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Angličtina hrou (1. a 2. ročník)

vyučující: Mgr. Walková
termín: čtvrtek 13.00 -13.45 hod.
obsah: Seznámení se s cizím jzykem, výslovností. Hravou formou nácvik slovíček a základních frází.
 

Veselá věda

vyučující: externistka - J. Przybyla
termín: středa 14.15 - 15.15 (starší žáci), čtvrtek 14.15 - 15.15 (mladší žáci + žákyně) - 14 lekcí za pololetí
obsah: Kroužek vědeckých pokusů, které děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky.
Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz