Zájmové kroužky 2020/2021

Doučování

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: pondělí 13.00 - 14.00 - on-line
obsah: Příprava žáků na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, procvičování učiva a dodělávání úkolů s žáky s pomalejším tempem ve vyučování.
Hrazeno z EU dotace- Šablony II

Sportovní kroužek

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: pondělí 13.15 - 14.00 (sudý týden - starší žáci 4.,5.r., lichý týden - mladší žáci 1.-3.r.) - ZRUŠENO
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Badatelský klub

vyučující: Mgr. Miroslav Kantor
termín: pondělí 13.00 -14.30 - (2.,3.ročník)
obsah: Rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenských oborech.Rozvoj schopnosti práce s informacemi, formulování hypotéz, ověčování objevováním a vlastním výzkumem. Besedy s myslivci, včelaři. Přírodovědné pokusy a tvoření.Zpracovávání informací výpočetní technikou.
Hrazeno z EU dotace- Šablony II

  

Taneční kroužek

vyučující: taneční oddíl HAPPY DANCE - Denisa Galandžárová
termín: úterý 13.00 - 13.45 - ZRUŠENO
obsah: Rozvíjení pohybového nadání žáků. Tanečky na moderní písničky. Přípravana na vystoupení "Happydanceshow".
Cena: 300 Kč/na měsíc (platba pololetně)

Angličtina hrou (1. a 2.ročník)

vyučující: p. Godulová Bohdana
termín: středa 13.15 -14.00 hod.(1.ročník), 14.00 - 14.45 (2.ročník)
obsah: Seznámení se s cizím jzykem, výslovností. Hravou formou nácvik slovíček a základních frází.
Cena: 600 Kč/na pololetí

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15 - ZRUŠENO
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 250 Kč/na žáka za pololetí !řešena úhrada z projektu MAP Třinec!

Pohybovky pro holky

vyučující: p. Kotasová Pavlína
termín: úterý 16.00 -17.00 hod. - ZRUŠENO
obsah: Různorodé pohybové aktivity. Rozvíjení pohybových dovedností, vzájemné spolupráce a tolerance.
 

Evangelické náboženství

vyučující: p. Daniela Niemczyková
termín: středa 13.00 -13.45 hod.(1. - 5. ročník) - ZRUŠENO
 

Čtenářský klub

vyučující: Mgr. Jana Molinová (2.,3.r.), Szturcová Karina DiS (1.r.)
termín: čtvrtek 13.00-14.30
obsah: Seznamování se s dětskou beletrií, práce s knihou, tvořivé psaní, dramatizace textu. Vedení dětí ke čtenářství. Rozvoj čtenářské gramotnosti. 2x ročně nocování ve škole. Nejlepší čtenáři odměněni výletem.
Hrazeno z EU dotace- Šablony II

Hra na flétnu

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: čtvrtek 13.00 - 14.00 (1.-3.ročník, skupiny po 20 min.) - ZRUŠENO
obsah: Výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky. Nácvik hry s doprovodem, dvojhlasu, kánonu. Příprava k veřejným vystoupením.