Zájmové kroužky 2022/2023

Výtvarný kroužek

vyučující: Mgr. Natálie Walková
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (1. a 2.r. lichý týden, 3.- 5.r. sudý týden)
obsah: výtvarné aktivity, práce s různými materiály, příprava drobných dárků k různým příležitostem
výběr: 200,-/pololetí na výtvarné potřeby
 

Sportovní kroužek

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (každý týden)
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Počítačový kroužek

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: úterý 13.00 -13.45 - (2.r. sudý týden, 3.- 5.r. lichý týden)
obsah: základy práce na PC, práce v textovém editoru, úprava obrázků, vyledávání informací a jejich zpracování, vytváření projektů

  

Taneční kroužek

vyučující: taneční oddíl HAPPY DANCE - Denisa Galandžárová
termín: úterý 13.15 - 14.00
obsah: Rozvíjení pohybového nadání žáků. Tanečky na moderní písničky. Přípravana na vystoupení "Happydanceshow".
Cena: 350 Kč/na měsíc (platba pololetně)

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 300 Kč/na žáka za pololetí !při počtu 10 účastníků úhrada z projektu OKaP MSK!

Angličtina hrou (1. a 2.ročník)

vyučující: p. Godulová Bohdana
termín: středa 13.35 -14.20 hod.(1.ročník), 14.20 - 15.05 (2.ročník)
obsah: Seznámení se s cizím jzykem, výslovností. Hravou formou nácvik slovíček a základních frází.
Cena: min. 650 Kč/na pololetí - dle počtu přihlášených žáků
 

Logohrátky

vyučující: p. Kotasová Pavlína
termín: středa 13.00 -13.30 hod. (vybraní žáci)
obsah: Logopedické procvičování mluvidel a výslovnosti hravou formou
 

Hudebně dramatický kroužek

vyučující: Mgr. Jana Molinová
termín: středa 13.00-14.00
obsah: zpívání, muzicírování, pohybová jevištní průprava, technika přednesu textu, dramatizace textu, nácvik představení k veřejným vystoupením.

Keramický kroužek

vyučující: Bc. Karina Szturcová DiS.
termín: čtvrtek 13.30 - 15.00 (1.,3. - 5.r. sudý týden, 2.r. lichý týden)
obsah: práce s keramickou hlínou, výroba drobných dárků, výrobky na školní výstavku.
výběr: 500,-/pololetí na výtvarné potřeby