Zájmové kroužky 2018/2019

Hra na flétnu

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (3 skupiny po 20 min.)
obsah: Výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky. Nácvik hry s doprovodem, dvojhlasu, kánonu. Příprava k veřejným vystoupením.
Náklady na nákup materiálu: 50 Kč/na žáka/šk.rok

Počítačový kroužek

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: pondělí 13.00 - 13.45 (2.- 4. roč.)
obsah: Seznámení s prací na počítači. Podle ročníku - práce s myší, orientace na klávesnici, malování, práce v textovém a tabulkovém editoru, práce na internetu, využití výukového SW.
Náklady na toner, papír, vybavení : 50 Kč/na žáka/na šk.rok

Přírodovědný kroužek

vyučující: Mgr. Jana Dybová, Mgr. Zuzana Filipcová
termín: pondělí 14.30 -16.00 hod. (sudý týden 4.,5.roč., lichý týden 1.-3.roč.)
obsah: Objevování krásy přírody, seznamování se s rostlinami, lesními živočichy dalšími přírodninami. Besedy s myslivci, včelaři. Přírodovědné pokusy a tvoření. Turistika.

Angličtina hrou

vyučující: Bc.  Bohdana Godulová
termín: středa 1. skupina (12.00 -12. 45), 2. skupina 12.45 - 13.30 (1., 2. ročník)
obsah: Seznámení žáků s cizím jazykem. Procvičování slovíček hravou formou.
Cena 16 lekcí: 600 Kč/na žáka

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 250 Kč/na žáka za pololetí

Sportovní kroužek

vyučující: Mgr. Miroslav Kantor
termín: čtvrtek 13.30 - 14.15
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Výtvarný kroužek

vyučující: Szturcová Karina, Dis.
termín: čtvrtek 13.00 - 14.00
obsah: Tvoření pomocí různých výtvarných technik (kresba, práce s textilem, práce s papírem, modelování, moderní výtvarné techniky) Děti procvičují jemnou motoriku ruky, tříbí si výtvarné a estetické cítění.
Své výrobky děti používají jako dárečky pro rodinné příslušníky. Část výrobků je vystavována na prodejních akcích. 
Náklady na nákup materiálu: 200 Kč/na žáka/šk.rok

Čtenářský klub

vyučující: Szturcová Karina DiS., Mgr. Jana Molinová
termín: středa 13.00-14.30 (4.,5.r.), čtvrtek 13.00 -14.30 hod.(2.,3.r.)
obsah: Seznamování se s dětskou beletrií, práce s knihou, tvořivé psaní, dramatizace textu. Vedení dětí ke čtenářství. Rozvoj čtenářské gramotnosti.
Hrazeno z EU dotace.

Hudebně dramatický kroužek

vyučující: Mgr. Jana Molinová
termín: středa 13.15 -14.00 hod.
obsah: Pohybové  a pěvecké ztvárnění textu, rytmizace říkadel, nácvik správného dýchání a arrtikulace při mluvení. Nácvik představení pro veřejné vystupování.