Zájmové kroužky 2019/2020

Hra na flétnu

vyučující: Mgr. Jana Dybová
termín: pondělí 13.00 - 14.00 (3 skupiny po 20 min.)
obsah: Výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky. Nácvik hry s doprovodem, dvojhlasu, kánonu. Příprava k veřejným vystoupením.
Náklady na nákup materiálu: 50 Kč/na žáka/šk.rok

Sportovní kroužek

vyučující: Mgr. Jana Klimková
termín: pondělí 13.15 - 14.00 (sudý týden - starší žáci, lichý týden - mladší žáci)
obsah: Rozvíjení pohybových dovedností dětí formou sportovních a pohybových her, cvičení na nářadí, gymnastických cvičení, míčových her. Příprava dětí na sportovní soutěže mikroregionu.

Badatelský klub

vyučující: Mgr. Zuzana Filipcová
termín: pondělí 13.00 -14.30
obsah: Rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenských oborech.Rozvoj schopnosti práce s informacemi, formulování hypotéz, ověčování objevováním a vlastním výzkumem. Besedy s myslivci, včelaři. Přírodovědné pokusy a tvoření.

  

Taneční kroužek

vyučující: taneční oddíl HAPPY DANCE - Denisa Galandžárová
termín: úterý 13.00 - 13.45
obsah: Rozvíjení pohybového nadání žáků. Tanečky na moderní písničky. Přípravana na vystoupení "Happydanceshow".
Cena: 300 Kč/na měsíc (platba pololetně)

Šachový kroužek

vyučující: Ing. Jan Sikora
termín: úterý 14.15 - 15.15
obsah: Rozvoj koncentrace pozornosti, logického i abstraktního myšlení, rozvoj představivosti a fantazie, vedení k procesu rozhodování.
Cena: 250 Kč/na žáka za pololetí !1. pololetí bezplatně - hrazeno z projektu MAP Třinec!

Výtvarná kreativní dílna v rámci ŠD

vyučující: Szturcová Karina, Dis.
termín: úterý 13.30 - 14.30
obsah: Tvoření pomocí různých výtvarných technik (kresba, práce s textilem, práce s papírem, modelování, moderní výtvarné techniky) Děti procvičují jemnou motoriku ruky, tříbí si výtvarné a estetické cítění.
Své výrobky děti používají jako dárečky pro rodinné příslušníky. Část výrobků je vystavována na prodejních akcích. 
Náklady na nákup materiálu budou vybírány podle přihlášení dětí vždy týden předem.

Čtenářský klub

vyučující: Szturcová Karina DiS (2.,3.r.), Mgr. Jana Molinová (4.,5.r.)
termín: středa 13.00-14.30
obsah: Seznamování se s dětskou beletrií, práce s knihou, tvořivé psaní, dramatizace textu. Vedení dětí ke čtenářství. Rozvoj čtenářské gramotnosti. 2x ročně nocování ve škole. Nejlepší čtenáři odměněni výletem.
Hrazeno z EU dotace.

Pohybovky pro holky (5 - 11 let)

vyučující: p. Kotasová Pavlína
termín: středa 16.00 -17.00 hod.
obsah: Různorodé pohybové aktivity. Rozvíjení pohybových dovedností, vzájemné spolupráce a tolerance.

Kroužek digitechnologie

vyučující: Mgr. Miroslav Kantor
termín: čtvrtek 13.30 - 14.30  (3.- 5. roč.)
obsah: Práce s počítačem, úprava fotografií, tvorba animací.
Náklady na toner, papír, vybavení : 50 Kč/na žáka/na šk.rok