Roční plán činností ZŠ Smilovice pro šk.rok 2020/2021

ZÁŘÍ 2020:
 • školní výlet - Skanzen - 10.9.2020
 • beseda v knihovně - 24.9.2020
 • třídní schůzky,  schůze SRPŠ - 24.9. 2020
 • volby do školské rady - 24.9. 2020
 • projektový den - rodilý mluvčí ve 4.ročníku - 25.9.2020
 
ŘÍJEN 2020:
 • schůze školské rady - 5.10. 2020
 • beseda "Jak se efektivně připravovat s pvňákem - 15.10.2020
 • projektový den - rodilý mluvčí v 5.ročníku - 16.10.2020
 
LISTOPAD 2020:
 • lampiónový průvod (SRPŠ) - 6.11.2020
 • pedagogická porada -
 • konzultační tř.schůzky -
 
PROSINEC 2020:
 • loutkové divadlo - 1.12.2020
 • Mikulášská nadílka ve škole - 4.12.2020
 • Den otevřených dveří MZŠ Hnojník - 4.12.2020
 • Rozsvěcení vánočního stromku - 4.12.2020
 • Vánoční dílny pro veřejnost - 17.12.2020
 
LEDEN 2021:
 • zahájení plaveckého výcviku - STARS Třinec - 6.1.2021
 • lyžařský kurz -????
 • klasifikační porada -
 • turnaj v barevném minivolejbalu -
 • vysvědčení - 28.1.2021

 

ÚNOR 2021:
 • plavecký výcvik
 • florbal Třanovice - 26.2.2021
 • masopustní pochod - 23.2.2021
 • školní ples - akce SRPŠ -

 

BŘEZEN 2021:
 • plavecký výcvik
 • turnaj ve vybíjené- Hnojník, 24.3.2021
 • schůze školské rady
 • školní kolo pěvecké soutěže

 

DUBEN 2021:
 • turnaj v barevném minivolejbalu - ???
 • zápis do 1.ročníku - 9.4.2021
 • Den Země, beseda
 • klasifikační porada, třídní schůzky -
 • festival divadel - Třanovice, 30.4.2021

 

KVĚTEN 2021:
 • Rozvíjej se, poupátko - Střítež, 7.5.2021
 • Den rodin -
 • filmové představení Planeta Země -  (3.-5.r.) -
 • Festival kreslení v Komorní Lhotce, 21.5.2021
 • dopravní hřiště pro 5.roč. -

 

ČERVEN 2021:
 • Den dětí - 1.6.2021
 • Atletický trojboj Tošanovice -
 • zahradní slavnost (SRPŠ ) -
 • klasifikační porada -
 • rozloučení s 5.ročníkem - 28.6.2021
 • poslední noc ve škole (5.roč.) - 28.6.2021